Skip to main content

 2022-2023 Öğretim Yılı - Ziraat Fakültesi Komisyonları

 

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU

(Fakültenin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” Faaliyetlerini Planlamak ve Yapmak)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

 

FAKÜLTE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

(Fakültedeki Bölümlerin Eğitsel Hedeflerini ve Çıktılarını Gerçekleştirmesi ve En İyi Düzeye Çıkarılması

Konusunda Gereken Faaliyetleri Planlamak ve Yapmak)

Koordinatör

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

 

 

FAKÜLTE DİSİPLİN KOMİSYONU

 

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

 

SOSYAL ve KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER KOMİSYONU

(Sosyal Faaliyetler, Sportif Faaliyetler, Sanatsal Faaliyetler Düzenlemek. Mezuniyet Törenleri ve Yılsonu Etkinlikleri Gibi Sosyal ve Kültürel Alandaki Tüm Faaliyetlere Öncülük Etmek)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI ve YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

 

DERS MUAFİYET KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

DERS ve SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

(İlgili Yarıyıl Başlamadan Önce Açılacak Dersler ve Bu Derslerde Görevlendirilecek Öğretim Elamanın Belirlenmesi, Ders ve Sınav (Vize-Final) Programının Hazırlanması)

Koordinatör

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

 

ÇAP ve YANDAL KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

BURS ve ÖDÜL KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Koordinatör

Prof. Dr. Taki DEMİR - 0 (264) 616 07 58 - tdemir@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

 

ERASMUS KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Koordinatör

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

(Bahçe Bitkileri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Üye

(Bitki Koruma Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Üye

(Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Üye

(Tarla Bitkileri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

 

FARABİ KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

 

MEVLANA KOMİSYONU

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

 

NOT İNCELEME KOMİSYONU

(Sınava İtirazlarda, Mezuniyet Şartlarını Taşıyan ve Azami Öğrenim Süresi Bitmiş Olan Öğrencilerin Transkriptlerini İnceleme-Değerlendirme ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

 

KALİTE ELÇİLERİ ve AKREDİTASYON KOMİSYONU

(Kalitenin Geliştirilmesiyle İlgili Konularda Rektörlük Tarafından İstenilen Raporları Hazırlamak ve Fakülte Yönetim Kuruluna Sunma)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Ziraat Fakültesi Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Bahçe Bitkileri Bölümü Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

 

PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KOMİSYONU

(Birim Akademik Personeli Tarafından Hazırlanan Proje Tekliflerini Yönergede Belirtilen İlkeler Doğrultusunda ve BAP Komisyonu Tarafından O Yıl İçin Belirlenen Destekleme İlkelerine Uygunluğu Yönünden Değerlendirme)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (ZORUNLU 40 GÜNLÜK YAZ STAJI)

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme, Staj İle İlgili Faaliyetlerinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini

Sağlamak ve Staj Sonuçlarını İlgili Bölüm Başkanlığına Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (7. veya 8. Dönem - 16 (14+2) Hafta)

(Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme, İşletmede Mesleki Eğitim İle İlgili Faaliyetlerinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak ve İşletmede Mesleki Eğitim Sonuçlarını İlgili Bölüm Başkanlığına Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (7. veya 8. Dönem)

Gelen Başvuruları İnceleme-Değerlendirme, Bitirme Çalışması İle İlgili Faaliyetlerinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak ve Bitirme Çalışması Sonuçlarını İlgili Bölüm Başkanlığına Sunma)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer BEYHAN - 0 (264) 616 07 39 - obeyhan@subu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK - 0 (264) 616 07 54 - irfanbalik@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ - 0 (264) 616 13 51 - salihkaraborklu@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz ÖZDEMİR - 0 (264) 616 01 98 - oguzozdemir@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa ERGEN - 0 (264) 616 07 35 - mustafaergen@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Yasin Kültiğin YAMAN - 0 (264) 616 01 97 - yasinyaman@subu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ - 0 (264) 616 07 38 - mustafayilmaz@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ - 0 (264) 616 03 96 - rahimecengiz@subu.edu.tr

 

KARİYER PLANLAMA ve MEZUNLARLA İLETİŞİM

(Mevcut öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Kariyer Gelişimlerini Takip Etme, Bu Kapsamda Araştırmalar Yapma, Elde Edilen Sonuçları Paydaşlarla Paylaşma ve Öğrencilerimizin Kariyer Gelişimlerine Öneriler Sunma)

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN - 0 (264) 616 01 56 - omerfarukuzun@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KARAKAYA - 0 (264) 616 07 36 - orhankarakaya@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN - 0 (264) 616 07 37 - bahadirsin@subu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN - 0 (264) 616 03 80 - ferzatturan@subu.edu.tr

 

FAKÜLTE ARŞİV KOMİSYONU

(Belgelerin Korunması, Belge Yöneticileri, Belgelerin Gizliliği ve Yararlanma ile Arşivlerin Oluşturulması. Dosyalama İşlemleri. Ayıklama ve İmha İşlemleri.)

Koordinatör

Doç. Dr. Mehmet ÖTEN - 0 (264) 616 09 97 - mehmetoten@subu.edu.tr

Üye

Emre ERDOĞDU - 0 (264) 616 01 95 - emreerdogdu@subu.edu.tr

Üye

Yunus ALTUNTAŞ - 0 (264) 616 01 92 - yunusaltuntas@subu.edu.tr