Ana içeriğe atla

Bitki Koruma Bölümü Genel Tanıtım

Bölüm Başkanı

.

Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ

salihkaraborklu@subu.edu.tr

0 264 616 13 51

 

Öğrenci Kontenjanı

 30 (I. Öğretim)

 

Puan Türü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testi (Sayısal)

 

Eğitim Süresi

4 Yıl (8 Yarıyıl)

 

Eğitim Dili

Türkçe 

 

Mezuniyet Unvanı

Ziraat Mühendisi

 

MUYS Yönetim Sistemi

7 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

2021 Yılı Yerleşen Öğrencinin Tavan, Taban Puanı ve Başarı Sırası

Tavan Puan

Tavan Başarı Sırası

Taban Puan

Taban Başarı Sırası

286,15720

191.141

216,97898

385.574

 

 

1- Bölümümüz Hakkında

Bitki Koruma Bölümünde öğrencilerimiz, 7+1 sistemine uygun olarak, yedi dönem teorik, bir dönem de işyeri uygulaması şeklinde dersler almaktadır. Bitki Koruma Bölümü; kültür bitkilerinde ve onlardan elde edilen tarımsal ürünlerde sorun oluşturan zararlı böcekler, hastalıklar ve yabancı otlarla mücadeleyi ve bu etmenlerden doğacak zararı en aza indirmeyi amaçlayan tüm teknik ve yasal önlemleri kapsayan bir disiplindir. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Genel Entomoloji, Nematoloji ve Akaroloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarına ait çalışma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

 

2- Neden Tercih Edilmeli?

Hızla artan Dünya nüfusu karşısında insan nüfusunun beslenmesi için tarımın önemi giderek artmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarımsal üretimde kayıplara neden olan zararlı böcekler, hastalık ve yabancı otlara karşı en uygun ve en gelişmiş yöntemleri kullanarak doğru mücadelenin yapılması gerekmektedir. Ülkemiz Marmara Bölgesinde yer alan Sakarya ili bulunduğu coğrafi konumu sayesinde geniş bir ürün yetiştirme potansiyeline sahip bulunmaktadır. Fakültemizin bulunduğu Sakarya ilinde modern tekniklerin rahatlıkla kullanılarak bitki koruma uygulamalarının yapılabilmesi, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olması, fakültemizin +1 eğitim sistemiyle öğrenci ve özel sektörü bir araya getirmesi yanı sıra verilen eğitim sayesinde öğrenciye karşılaşılan sorunlara akılcı ve pratik çözümler üretme yeteneği kazandırılmaktadır. SUBU Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencilerine sürekli gelişen bilgi, teknoloji ve araştırmalar takip edilerek alanında donanımlı iyi birer Ziraat Mühendisi olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

 

3- Amaç

Bölümümüzün temel amacı; çağdaş ve kaliteli eğitim ile birlikte, sürekli gelişen, öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, bu arada uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği elemanları çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisini kazandıran, mezunlarının yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yapabilen tarım ve çevre konusunda hassas Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaca uygun olarak Bitki Korumada Lisans eğitiminde çeşitli dersler ve uygulamalar ile öğrencilerin potansiyellerini en yüksek seviyede değerlendirerek, Bitki Koruma alanında eğitimlerini sağlamak, yeni teknik ve uygulamaları bölgeye getirmek ve tanıtmak, üreticisiyle, kamu ve özel sektörüyle iş birliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretebilmektir.

 

4- Hedef

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak ana hedefimiz bölgemiz başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki bitki koruma sorunlarını takip edebilen, bu sorunlara karşı en hızlı ve etkili çözümler üretebilen, analitik ve rasyonel bir bakış açısıyla gözlem yapabilen ve gerekli durumlarda gerekli önlemleri alabilen Dünya standartlarının üzerinde Ziraat Mühendisleri yetiştirebilmektir.

 

5- Eğitim-Öğretim İmkânları

Bitki Koruma Bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir ve bölümümüzde bir Profesör iki Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 3 adet Öğretim Üyesi ve Bölüm idari işlerinden sorumlu personel görev yapmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri alanlarında mesleki deneyime sahip olup ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza atmışlardır.

 

6- Laboratuvar Olanakları

Bölüm laboratuvarları araç-gereç ve kimyasal malzemeler yönünden donatılmıştır. Rektörlüğümüz tarafından fakültemizde oluşturulmuş tüm bölümlerin ortak kullanımına açık olan biyoteknoloji, doku kültürü, sterio mikroskopların bulunduğu bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda Bitki Koruma için ihtiyaç duyulan pek çok çalışmayı yürütmek mümkündür.

 

7- Ders İçerikleri

Bölümümüz ders AKTS ve içerikleri hazırlanırken yerli ve yabancı Ziraat Fakültelerinin ders içerikleri göz önüne alınarak hazırlıklar yapılmaktadır. Öğretme-öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilmektedir.

 

8- Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Çevreye duyarlı olan, tarımsal konulara ilgi duyan, analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati,  eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, tasarı ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında bu sektördeki güncel gelişmelere ilgi duyma.

 

9- Çap (Çift Anadal) Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

10- Yandal Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

11- Erasmus Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü aracılığı ile Bitki Koruma Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

12- Farabi Değişim Programı Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü aracılığı ile Bitki Koruma Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

13- Mevlâna Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlâna Koordinatörlüğü aracılığı ile Bitki Koruma Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

14- Mezun Öğrencilerin Çalışma Alanları

Bölümümüz mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kamu kurumlarında, Üniversitelerde, Bankalarda, Belediyelerde, İlaç Firmalarında, Tarımsal İşletmelerde, Tarımsal Kooperatiflerde iş imkânı bulabilmektir. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık, tarım ilacı bayilikleri gibi konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.

 

15- Mezun Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler

Bitki Koruma Bölümünü başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz;

-          Ziraat Mühendisliği alanında Lisans Derecesine sahip olurlar.

-          Ziraat Mühendisliği ve Bitki Koruma hakkında temel kavramları öğrenip, bu bilgileri sentezleme yeteneği kazanırlar.

-          Bitkisel Üretimin yapıldığı alanlarda ve ürün depoculuğunda karşılaşılan sorunları tespit etme, tanıma ve bunları çözme yeteneğine sahip olurlar.

-          Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası gibi konularında bilinç kazanacak,

-          Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek,

-          Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseyecek,

-          Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hâkim olacak,

-          Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

 

 

8 Yarıyıl Boyunca Göreceğiniz Ders Planlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız